Video Hai Kệ Tivi Cột Nho Con Sóc 2m4 Gỗ Hương Đỏ Lào

    • Khách Hàng:
    • Ngày: 09/03/2019
    • Địa Chỉ: 
    • Giới thiệu qua về Hai Kệ Tivi Cột Nho Con Sóc 2m4 Gỗ Hương Đỏ Lào:

Kệ Tivi Cột Nho Sóc chất liệu được làm từ gỗ hương đá đỏ của nam phi. Gỗ hương đá khá to và chất gỗ rất đanh nên các sản phẩm đồ gỗ được làm ra từ chất liệu gỗ hương đá đều rất đẹp và đều gỗ, vân gỗ đẹp tự nhiên .


Video clip chi tiết Hai Kệ Tivi Cột Nho Con Sóc 2m4 Gỗ Hương Đỏ Lào

Xem chi tiết hình ảnh sản phẩm tại đường dẫn này.