Video Ban Thờ (Án Giang) Gỗ Gụ Chân 12 mặt liền

    • Khách Hàng : Cô Tâm
    • Ngày: 16/11/2018
    • Địa Chỉ : Minh Khai HN
    • Giới thiệu qua về Ban Thờ (Án Giang) Gỗ Gụ Chân 12 mặt liền:

Ban Thờ (Án Giang) Gỗ Gụ Chân 12 mặt liền chất liệu được làm từ gỗ gụ của lào . Gỗ gụ to và chất gỗ rất đanh nên các sản phẩm đồ gỗ được làm ra từ chất liệu gỗ gụ đều rất đẹp và đều gỗ, vân gỗ tự nhiên .


Video Ban Thờ (Án Giang) Gỗ Gụ Chân 12 mặt liền

Xem chi tiết hình ảnh sản phẩm tại đường dẫn này.