Video Bộ Bàn Ghế Tần Thủy Hoàng Gỗ Hương Đá

    • Khách Hàng:Anh Hiển
    • Ngày: 16/04/2019
    • Địa Chỉ: Đồng Nai
    • Giới thiệu qua về Bộ Bàn Ghế Tần Thủy Hoàng Gỗ Hương Đá :

Bộ Bàn Ghế Tần Thủy Hoàng Gỗ Hương Đá chất liệu được làm từ gỗ hương đá của Nam Phi. Gỗ hương đá khá to và chất gỗ rất đanh nên các sản phẩm đồ gỗ được làm ra từ chất liệu gỗ hương đá đều rất đẹp và đều gỗ.


Video clip chi tiết Bộ Bàn Ghế Tần Thủy Hoàng Gỗ Hương Đá

Xem chi tiết hình ảnh sản phẩm tại đường dẫn này.