Hoàn thiện bộ louis hoàng gia mặt tràn gỗ gõ đỏ vân cực đẹp

    • Khách Hàng : Chị Ngân
    • Ngày: 28/04/2018
    • Địa Chỉ : Cà mau
    • Giới thiệu qua về bộ louis hoàng gia mặt tràn gỗ gõ:

Bộ louis hoàng gia mặt tràn gỗ gõ 6 món cột 12 chất liệu được làm từ gỗ gõ đỏ của nam phi. Gỗ gõ đỏ khá to và chất gỗ rất đanh độ bền cao.


Xem chi tiết hình ảnh sản phẩm tại đường dẫn này.