Hoàn thiện bộ Rồng Khuỳnh Nghê Đỉnh 6 món gỗ hương đá

    • Khách Hàng :
    • Ngày: 03/08/2018
    • Địa Chỉ :
    • Giới thiệu qua về bộ Rồng Khuỳnh Nghê Đỉnh 6 món:

Bộ Rồng Khuỳnh Nghê Đỉnh 6 món chất liệu được làm từ gỗ hương đá đỏ của nam phi. Gỗ hương đá khá to và chất gỗ rất đanh nên các sản phẩm đồ gỗ được làm ra từ chất liệu gỗ hương đá đều rất đẹp và đều gỗ, vân gỗ đẹp tự nhiên .


Video hoàn thiện bộ Rồng Khuỳnh Nghê Đỉnh 6 món gỗ hương đá

Xem chi tiết hình ảnh sản phẩm tại đường dẫn này.