Hoàn thiện bộ tần thủy hoàng cột 10 gỗ hương đá đỏ

    • Khách Hàng :
    • Ngày: 23/06/2018
    • Địa Chỉ :
    • Giới thiệu qua về bộ tần thủy hoàng 6 món cột 10:

Bộ tần thủy hoàng 6 món cột 10 chất liệu được làm từ gỗ hương đá đỏ của nam phi. Gỗ hương đá khá to và chất gỗ rất đanh nên các sản phẩm đồ gỗ được làm ra từ chất liệu gỗ hương đá đều rất đẹp và đều gỗ, vân gỗ đẹp tự nhiên .


Video hoàn thiện bộ tần thủy hoàng cột 10 gỗ hương đá đỏ

Xem chi tiết hình ảnh sản phẩm tại đường dẫn này.