Hoàn thiện bộ tần thuỷ hoàng cột 12 6 món gỗ cẩm vàng

    • Khách Hàng : Anh Kết
    • Ngày : 28/06/2018
    • Địa Chỉ : Thái Nguyên
    • Giới thiệu qua về bộ tần thuỷ hoàng cột 12 6 món :

Bộ tần thuỷ hoàng cột 12 6 món chất liệu được làm từ gỗ cẩm vàng. Gỗ cẩm vàng to và chất gỗ rất lỳ k mắt mũi nên các sản phẩm đồ gỗ được làm ra từ chất liệu gỗ cẩm vàng rất đẹp và đều gỗ, vân gỗ đẹp tự nhiên nhưng nhược điểm của dòng gỗ này xuống màu giá nhanh giống gỗ gụ lào .


Video hoàn thiện bộ tần thuỷ hoàng cột 12 6 món gỗ cẩm vàng

Xem chi tiết hình ảnh sản phẩm tại đường dẫn này.