Hoàn thiện Kệ cột nho 2m4 HÀNG DẦY VIP gỗ hương đá đỏ

    • Khách Hàng :
    • Ngày: 30/03/2018
    • Địa Chỉ :
    • Giới thiệu qua về kệ cột nho 2m4:

Kệ cột nho 2m4 chất liệu được làm từ gỗ hương đá đỏ của nam phi. Gỗ hương đá khá to và chất gỗ rất đanh nên các sản phẩm đồ gỗ được làm ra từ chất liệu gỗ hương đá đều rất đẹp và đều gỗ, vân gỗ đẹp tự nhiên .


Video hoàn thiện Kệ cột nho 2m4 HÀNG DẦY VIP gỗ hương đá đỏ

Xem chi tiết hình ảnh sản phẩm tại đường dẫn này.