Video Kệ Tivi Louis Hoa Hồng Gỗ Hương Đá 217cm Đục Tay

    • Khách Hàng:
    • Ngày: 18/04/2020
    • Địa Chỉ:
    • Giới thiệu qua về  Kệ Tivi Louis Hoa Hồng Gỗ Hương Đá 217cm Đục Tay

Kệ Tivi Louis Hoa Hồng Gỗ Hương Đá 217cm Đục Tay chất liệu được làm từ gỗ hương đá của Nam Phi. Gỗ hương đá khá to và chất gỗ rất đanh nên các sản phẩm đồ gỗ được làm ra từ chất liệu gỗ hương đá đều rất đẹp và đều gỗ.


Video clip chi tiết Đánh vecni xong Bộ Ghế Tần Cột Liền 8 Món Siêu Víp Gỗ Hương Đá

Xem chi tiết hình ảnh sản phẩm tại đường dẫn này.