Khu vực giao nhận

Vận chuyển toàn quốc từ bắc vào nam. Hỗ trợ vận chuyển 40km đầu.