Video SẬP THỜ TỨ LINH GỖ GỤ chân 25 Đục Kênh Bong

    • Khách Hàng:
    • Ngày: 25/2/2019
    • Địa Chỉ:
    • Giới thiệu qua về SẬP THỜ TỨ LINH GỖ GỤ chân 25 Đục Kênh Bong:

SẬP THỜ TỨ LINH GỖ GỤ chân 25 Đục Kênh Bong chất liệu được làm từ gỗ gụ của lào. Gỗ gụ khá to và chất gỗ rất đanh nên các sản phẩm đồ gỗ được làm ra từ chất liệu gỗ gụ đều rất đẹp và đều gỗ.


Video clip chi tiết SẬP THỜ TỨ LINH GỖ GỤ chân 25 Đục Kênh Bong

Xem chi tiết hình ảnh sản phẩm tại đường dẫn này.