Video SO SÁNH: 16tr Kệ TiVi Cột Nho 2m37 ĐỤC MÁY Và ĐỤC TAY

    • Khách Hàng:
    • Ngày: 09/04/2019
    • Địa Chỉ:
    • Giới thiệu qua về SO SÁNH: 16tr Kệ TiVi Cột Nho 2m37 ĐỤC MÁY Và ĐỤC TAY:

SO SÁNH: 16tr Kệ TiVi Cột Nho 2m37 ĐỤC MÁY Và ĐỤC TAY chất liệu được làm từ gỗ hương đá của Nam Phi. Gỗ hương đá khá to và chất gỗ rất đanh nên các sản phẩm đồ gỗ được làm ra từ chất liệu gỗ hương đá đều rất đẹp và đều gỗ.


Video SO SÁNH: 16tr Kệ TiVi Cột Nho 2m37 ĐỤC MÁY Và ĐỤC TAY

Xem chi tiết hình ảnh sản phẩm tại đường dẫn này.