Video Bộ Âu Á Hộp Chương Voi Hương Vân 2m4

    • Khách Hàng: 
    • Ngày: 9/10/2018
    • Địa Chỉ:  
    • Giới thiệu qua về Bộ Âu Á Hộp Chương Voi Hương Vân 2m4

Bộ Âu Á Hộp Chương Voi 2m4 chất liệu được làm từ gỗ Hương Vân đỏ của nam phi.Gỗ Hương Vân khá bé nên làm một bộ ghế từ gỗ hương vân lựa gỗ sỉ khá khó khăn chất gỗ rất đanh nên các sản phẩm đồ gỗ được làm ra từ chất liệu gỗ Hương Vân rất bền vân gỗ đẹp tự nhiên.


Video Clip Chi tiết Bộ Âu Á Hộp Chương Voi Hương Vân 2m4

Xem chi tiết hình ảnh sản phẩm tại đường dẫn này.