Video Bộ Ghế Tần Thủy Hoàng Gỗ Gõ Có Yếm cột 12

    • Khách Hàng: A Thủ
    • Ngày: 14/01/2018
    • Địa Chỉ: Phú Thọ
    • Giới thiệu qua về Bộ Ghế Tần Thủy Hoàng Gỗ Gõ Có Yếm cột 12:

Bộ Ghế Tần Thủy Hoàng Gỗ Gõ Có Yếm cột 12 6 món chất liệu được làm từ gỗ gõ đỏ của nam phi. Gỗ gõ đỏ khá to và chất gỗ rất đanh độ bền cao.


Xem chi tiết hình ảnh sản phẩm tại đường dẫn này.