Video Kệ Cột Nho Chân Hoa Hồng Cánh Đục Tay và Tủ góc 70

    • Khách Hàng: A hoàng
    • Ngày: 7/11/2018
    • Địa Chỉ: Hà Nội
    • Giới thiệu qua về Kệ Cột Nho Chân Hoa Hồng Cánh Đục Tay và Tủ góc 70:

Kệ Cột Nho Chân Hoa Hồng Cánh Đục Tay và Tủ góc 70 chất liệu được làm từ gỗ hương đá đỏ của nam phi. Gỗ hương đá khá to và chất gỗ rất đanh nên các sản phẩm đồ gỗ được làm ra từ chất liệu gỗ hương đá đều rất đẹp và đều gỗ, vân gỗ đẹp tự nhiên .


Video clip chi tiết Kệ Cột Nho Chân Hoa Hồng Cánh Đục Tay và Tủ góc 70

Xem chi tiết hình ảnh sản phẩm tại đường dẫn này.