Video Tủ Kệ Tivi Ngăn Gian 2 Buồng Rượu gỗ Hương đá

    • Khách Hàng:
    • Ngày: 20/09/2018
    • Địa Chỉ:
    • Giới thiệu qua về Tủ Kệ Tivi Ngăn Gian 2 Buồng Rượu gỗ Hương đá

Tủ Kệ Tivi Ngăn Gian 2 Buồng Rượu gỗ Hương đá chất liệu được làm từ gỗ hương đá đỏ của nam phi. Gỗ hương đá khá to và chất gỗ rất đanh nên các sản phẩm đồ gỗ được làm ra từ chất liệu gỗ hương đá đều rất đẹp và đều gỗ, vân gỗ đẹp tự nhiên.


Video clip chi tiết Tủ Kệ Tivi Ngăn Gian 2 Buồng Rượu gỗ Hương đá

Xem chi tiết hình ảnh sản phẩm tại đường dẫn này.