Video Bộ Ghế Minh Quốc Nghê Hương Đá cột 12

    • Khách Hàng: A Lịch
    • Ngày: 13/09/2018
    • Địa Chỉ: Bắc Giang
    • Giới thiệu qua về  Bộ Ghế Minh Quốc Nghê Hương Đá cột 12:

Bộ Ghế Minh Quốc Nghê Hương Đá cột 12 chất liệu được làm từ gỗ hương đá đỏ của nam phi. Gỗ hương đá khá to và chất gỗ rất đanh nên các sản phẩm đồ gỗ được làm ra từ chất liệu gỗ hương đá đều rất đẹp và đều gỗ, vân gỗ đẹp tự nhiên.


Video clip chi tiết Bộ Ghế Minh Quốc Nghê Hương Đá cột 12

Xem chi tiết hình ảnh sản phẩm tại đường dẫn này.