Hoàn thiện bộ Minh Quốc Đào cột 12 gỗ hương đá

    • Khách Hàng : Anh Long
    • Ngày: 19/07/2018
    • Địa Chỉ : Chương Mỹ
    • Giới thiệu qua về bộ Minh Quốc Đào cột 12 hương đá:

Bộ Minh Quốc Đào 6 món cột 12 chất liệu được làm từ gỗ hương đá đỏ của nam phi. Gỗ hương đá khá to và chất gỗ rất đanh nên các sản phẩm đồ gỗ được làm ra từ chất liệu gỗ hương đá đều rất đẹp và đều gỗ, vân gỗ đẹp tự nhiên .


Video hoàn thiện bộ Minh Quốc Đào cột 12 gỗ hương đá

Xem chi tiết hình ảnh sản phẩm tại đường dẫn này.