Hoàn thiện bộ minh quốc nghê VIP gỗ hương đá

    • Khách Hàng : Anh Luân
    • Ngày: 27/07/2018
    • Địa Chỉ : Tuyên Quang
    • Giới thiệu qua về bộ minh quốc nghê VIP:

Bộ minh quốc nghê VIP chất liệu được làm từ gỗ hương đá đỏ của nam phi. Gỗ hương đá khá to và chất gỗ rất đanh nên các sản phẩm đồ gỗ được làm ra từ chất liệu gỗ hương đá đều rất đẹp và đều gỗ, vân gỗ đẹp tự nhiên .


Video hoàn thiện bộ minh quốc nghê VIP gỗ hương đá

Xem chi tiết hình ảnh sản phẩm tại đường dẫn này.