Hoàn thiện bộ tần thủy hoàng 8 món cột 12 gỗ cẩm vàng

    • Khách Hàng : Anh Hưng
    • Ngày : 23/06/2018
    • Địa Chỉ : Quảng Bình
    • Giới thiệu qua về bộ tần thủy hoàng 8 món cột 12 :

Bộ tần thủy hoàng 8 món cột 12 chất liệu được làm từ gỗ cẩm vàng. Gỗ cẩm vàng to và chất gỗ rất lỳ k mắt mũi nên các sản phẩm đồ gỗ được làm ra từ chất liệu gỗ cẩm vàng rất đẹp và đều gỗ, vân gỗ đẹp tự nhiên nhưng nhược điểm của dòng gỗ này xuống màu giá nhanh giống gỗ gụ lào .


Video hoàn thiện bộ tần thủy hoàng 8 món cột 12 gỗ cẩm vàng

Xem chi tiết hình ảnh sản phẩm tại đường dẫn này.