Các loại sập :

Trong thực tế thị trường hiện nay, có rất nhiều loại Sập  với nhiều cách phân loại khác nhau:

(i). Theo chất liệu gỗ : Sập gỗ gụ, sập gỗ trắc, sập gỗ hương, sập gỗ lim, sập gỗ sưa  …

(ii). Theo thời gian: Sập cổ, sập mới, sập giả cổ  …

(iii). Theo nơi sản xuất : Sập Đồng Kỵ, Sập La Xuyên, Sập Hải Minh …

(iv). Theo công dụng, người ta phân thành  : Sập Thờ, Sập Miểng (bộ ngựa), Sập Chân Quỳ …, cụ thể như sau:

1. Sập thờ

    Sập thờ dùng để đồ thờ, được trạm khắc tinh xảo, có mẫu mã phú  với nhiều điển tích khác nhau như: tứ linh (Long Ly Quy Phượng), Tứ Quý , Ngũ Phúc, Mai Hóa (long), Trúc Hóa,  …