Video Kệ Tivi Cột Nho Sóc Víp Gỗ Hương Đá 2m4

   • Khách Hàng:
   • Ngày: 6/10/2018
   • Địa Chỉ: 
   • Giới thiệu qua về Kệ Tivi Cột Nho Sóc Víp Gỗ Hương Đá 2m4

Kệ Tivi Cột Nho Sóc Víp Gỗ Hương Đá 2m4 chất liệu được làm từ gỗ hương đá đỏ của nam phi.Gỗ hương đá khá to và chất gỗ rất đanh nên các sản phẩm đồ gỗ được làm ra từ chất liệu gỗ hương đá đều rất đẹp và đều gỗ, vân gỗ đẹp tự nhiên.


Video Clip Chi tiết Kệ Tivi Cột Nho Sóc Víp Gỗ Hương Đá 2m4

Xem chi tiết hình ảnh sản phẩm tại đường dẫn này.