Hoàn thiện kệ tivi mõ 3 cục gỗ hương đá nam phi

    • Khách Hàng :
    • Ngày: 09/02/2018
    • Địa Chỉ :
    • Giới thiệu qua về kệ tivi mõ 3 cục:

Kệ tivi mõ 3 cục chất liệu được làm từ gỗ hương đá đỏ của nam phi. Gỗ hương đá khá to và chất gỗ rất đanh nên các sản phẩm đồ gỗ được làm ra từ chất liệu gỗ hương đá đều rất đẹp và đều gỗ, vân gỗ đẹp tự nhiên .


Video hoàn thiện kệ tivi mõ 3 cục gỗ hương đá nam phi

Xem chi tiết hình ảnh sản phẩm tại đường dẫn này.