Video Mẫu Kệ Tivi Cột Nho 2m17 Gỗ Hương Đá Víp Đẹp

    • Khách Hàng:
    • Ngày: 03/04/2019
    • Địa Chỉ:
    • Giới thiệu qua về Mẫu Kệ Tivi Cột Nho 2m17 Gỗ Hương Đá Víp Đẹp:

Mẫu Kệ Tivi Cột Nho 2m17 Gỗ Hương Đá Víp Đẹp chất liệu được làm từ gỗ hương đá của Nam Phi. Gỗ hương đá khá to và chất gỗ rất đanh nên các sản phẩm đồ gỗ được làm ra từ chất liệu gỗ hương đá đều rất đẹp và đều gỗ.


Video Mẫu Kệ Tivi Cột Nho 2m17 Gỗ Hương Đá Víp Đẹp

Xem chi tiết hình ảnh sản phẩm tại đường dẫn này.