Video Bộ Bàn Ghế Minh Quốc Triện Gỗ Gụ Cột 10 Víp

    • Khách Hàng : Bác Thanh  
    • Ngày: 22/08/2018
    • Địa Chỉ : Đông Anh
    • Giới thiệu qua về Bộ Bàn Ghế Minh Quốc Triện Gỗ Gụ Cột 10 Víp:

Bộ bàn ghế minh quốc triện cột 10 chất liệu được làm từ gỗ gụ của lào . Gỗ gụ to và chất gỗ rất đanh nên các sản phẩm đồ gỗ được làm ra từ chất liệu gỗ gụ đều rất đẹp và đều gỗ, vân gỗ tự nhiên .


Video Bộ Bàn Ghế Minh Quốc Triện Gỗ Gụ Cột 10 Víp

Xem chi tiết hình ảnh sản phẩm tại đường dẫn này.