Video BỘ GHẾ TẦN GỖ GÕ ĐỎ hàng VÍP cột 12 dáng ĐỘC LẠ

    • Khách Hàng:
    • Ngày: 13/01/2018
    • Địa Chỉ:
    • Giới thiệu qua về BỘ GHẾ TẦN GỖ GÕ ĐỎ hàng VÍP cột 12 dáng ĐỘC LẠ:

BỘ GHẾ TẦN GỖ GÕ ĐỎ hàng VÍP cột 12 dáng ĐỘC LẠ 6 món chất liệu được làm từ gỗ gõ đỏ của nam phi. Gỗ gõ đỏ khá to và chất gỗ rất đanh độ bền cao.


Xem chi tiết hình ảnh sản phẩm tại đường dẫn này.