Video Bộ Minh Quốc Triện Trơn Cột 10 Hương Đá Hàng Dầy

    • Khách Hàng: 
    • Ngày: 4/12/2018
    • Địa Chỉ:
    • Giới thiệu qua về Bộ Minh Quốc Triện Trơn Cột 10 Hương Đá Hàng Dầy

Bộ Minh Quốc Triện Trơn Cột 10 Hương Đá Hàng Dầy chất liệu được làm từ gỗ hương đá đỏ của nam phi.Gỗ hương đá khá to và chất gỗ rất đanh nên các sản phẩm đồ gỗ được làm ra từ chất liệu gỗ hương đá đều rất đẹp và đều gỗ, vân gỗ đẹp tự nhiên.


Video Clip Chi tiết Bộ Minh Quốc Triện Trơn Cột 10 Hương Đá Hàng Dầy

Xem chi tiết hình ảnh sản phẩm tại đường dẫn này.