Video Bộ Rồng Khuỳnh C gỗ Hương Đá gồm có 6 món Cột 12

    • Khách Hàng: 
    • Ngày: 8/10/2018
    • Địa Chỉ:  
    • Giới thiệu qua về Bộ Rồng Khuỳnh C gồm có 6 món Cột 12

Bộ Rồng Khuỳnh C gỗ Hương Đá gồm có 6 món Cột 12 chất liệu được làm từ gỗ hương đá đỏ của nam phi.Gỗ hương đá khá to và chất gỗ rất đanh nên các sản phẩm đồ gỗ được làm ra từ chất liệu gỗ hương đá đều rất đẹp và đều gỗ, vân gỗ đẹp tự nhiên.


Video Clip Chi tiết Bộ Rồng Khuỳnh C gỗ Hương Đá gồm có 6 món Cột 12

Xem chi tiết hình ảnh sản phẩm tại đường dẫn này.