Video Bộ Tần Thủy Hoàng Gỗ hương đá cột 12 Cột Liền VÍP

    • Khách Hàng:
    • Ngày: 22/1/2019
    • Địa Chỉ:
    • Giới thiệu qua về Bộ Tần Thủy Hoàng Gỗ hương đá cột 12 Cột Liền VÍP:

Bộ Tần Thủy Hoàng Gỗ hương đá cột 12 Cột Liền VÍP chất liệu được làm từ gỗ hương đá đỏ của nam phi. Gỗ hương đá khá to và chất gỗ rất đanh nên các sản phẩm đồ gỗ được làm ra từ chất liệu gỗ hương đá đều rất đẹp và đều gỗ, vân gỗ đẹp tự nhiên .


Video clip chi tiết Bộ Tần Thủy Hoàng Gỗ hương đá cột 12 Cột Liền VÍP

Xem chi tiết hình ảnh sản phẩm tại đường dẫn này.