Video Video Bộ Tần Thủy Hoàng Víp Cột 12, Kệ cột Nho Gỗ Gõ

    • Khách Hàng: A tư
    • Ngày: 10/12/2018
    • Địa Chỉ: Bắc Giang
    • Giới thiệu qua về Video Video Bộ Tần Thủy Hoàng Víp Cột 12, Kệ cột Nho Gỗ Gõ:

Video Bộ ghế Tần Thủy Hoàng Víp Cột 12 2 tầng chỉ 6 món chất liệu được làm từ gỗ gõ đỏ của nam phi. Gỗ gõ đỏ khá to và chất gỗ rất đanh độ bền cao.


Xem chi tiết hình ảnh sản phẩm tại đường dẫn này.