Video Giường Chữ X m8x2m gỗ gõ đỏ. Kệ Tivi Minh vòm hương đá

    • Khách Hàng: A nguyên
    • Ngày: 22/12/2018
    • Địa Chỉ: Nghệ An
    • Giới thiệu qua về Giường Chữ X m8x2m gỗ gõ đỏ. Kệ Tivi Minh vòm hương đá :

Giường Chữ X m8x2m gỗ gõ đỏ. Kệ Tivi Minh vòm hương đá 6 món chất liệu được làm từ gỗ gõ đỏ của nam phi. Gỗ gõ đỏ khá to và chất gỗ rất đanh độ bền cao.


Xem chi tiết hình ảnh sản phẩm tại đường dẫn này.