Giường Chữ X Vai dầy 5cm Gỗ Gõ Đỏ 1m8x2m

    • Khách Hàng: A Nguyên
    • Ngày: 27/11/2018
    • Địa Chỉ: Nghệ An
    • Giới thiệu qua về Giường Chữ X Vai dầy 5cm Gỗ Gõ Đỏ 1m8x2m:

Giường Chữ X Vai dầy 5cm Gỗ Gõ Đỏ 1m8x2m 6 món chất liệu được làm từ gỗ gõ đỏ của nam phi. Gỗ gõ đỏ khá to và chất gỗ rất đanh độ bền cao.


Xem chi tiết hình ảnh sản phẩm tại đường dẫn này.