Video KỆ TIVI ĐẸP Cột Nho Hương Đá Chọn Vân Loang

   • Khách Hàng: A bình
   • Ngày: 6/10/2018
   • Địa Chỉ: Bắc Ninh
   • Giới thiệu qua về KỆ TIVI ĐẸP Cột Nho Hương Đá Chọn Vân Loang

KỆ TIVI ĐẸP Cột Nho Hương Đá Chọn Vân Loang chất liệu được làm từ gỗ hương đá đỏ của nam phi.Gỗ hương đá khá to và chất gỗ rất đanh nên các sản phẩm đồ gỗ được làm ra từ chất liệu gỗ hương đá đều rất đẹp và đều gỗ, vân gỗ đẹp tự nhiên.


Video Clip Chi tiết KỆ TIVI ĐẸP Cột Nho Hương Đá Chọn Vân Loang

Xem chi tiết hình ảnh sản phẩm tại đường dẫn này.