Video Sập Thờ Mai Điểu Gỗ Gụ chân 22 ván 1,5cm

    • Khách Hàng :
    • Ngày: 11/12/2018
    • Địa Chỉ :
    • Giới thiệu qua về Sập Thờ Mai Điểu Gỗ Gụ chân 22 ván 1,5cm:

Sập Thờ Mai Điểu Gỗ Gụ chân 22 ván 1,5cm chất liệu được làm từ gỗ gụ của lào . Gỗ gụ to và chất gỗ rất đanh nên các sản phẩm đồ gỗ được làm ra từ chất liệu gỗ gụ đều rất đẹp và đều gỗ, vân gỗ tự nhiên .


Video Sập Thờ Mai Điểu Gỗ Gụ chân 22 ván 1,5cm

Xem chi tiết hình ảnh sản phẩm tại đường dẫn này.